WoT – Klan RuR Bootcamp: Podešavanja

WoT – Klan RuR Bootcamp: Podešavanja

Danas počinjemo sa serijom članaka koji će biti posvećeni tome da poboljšaju vaše znanje o igri, prvi članci će biti opšti i namenjenji su početnicima. Iskusniji igrači će morati da se strpe dok ne dođemo do zanimljivijih stvari kao što su taktike i pozicioniranje. Počećemo sa podešavanjima u samoj igri jer sa lošim podešavanjima niko neće dogurati daleko. Sve nazivi će biti dvojezični (engleski – srpski), da bi svako mogao da se snađe u svojim podešavanjima.

Da bi ušli na podešavanja kliknite dugme Esc dok ste u garaži i izaberite opciju settings – podešavanja, da isključimo-uključimo stvari koje nam trebaju ili ne trebaju. Podešavanja su podeljena na više opcija, tako da ćemo ići redom.

General – Igra

Pod battle interface – borbenim interfejsom odštiklirajte opciju:

 • Enable optics effect in Sniper mode – Uključuje optičke efekte u snajper režimu jer vam samo mogu smetati dok pokušavate da nišanite, a to vam nikako ne treba.

Štiklirajte opcije:

 • Horizontal stabilization in sniper mode – Horizontalna stabilizacija u snajperskom režimu, poboljšava vam stabilizaciju tokom kretanja tj. vaš snajperski nišan će uvek ostati na istom mestu bez obzira od smera kretanja vašeg vozila.
 • Enable the x16 and x25 – Uključi x16 i x25, ova opcija vam omogućava da dalje zumirati sa svojim snajperskim nišanom.
 • Enable server reticle – Uključi serverski nišan. Najprostije rečeno serverski nišan čin vaš nišan preciznjim jer pokazuje njegovu pravu lokaciju na World of Tanks serveru.
 • Display camera direction beam on the minimap – Prikazuje smer kamere na minimapi, pokazuje u kom pravcu gledate na minimapi, samim tim vam je lakše da se orjentišete
 • Display arc of fire for the SPG on the minimap – Prikazuje sektor vatre za artiljeriju na minimapi, iako nije najprecizniji indikator i dalje vam daje dobru predstavu zone koju pokrivate.

Kao što vidite ovde imamo par podešavanja vezano za minimapu i da, minimapa je jako bitna u igri ako ne i najbitnija. To je vaše osnovno sredstvo za prijem informacija i snalaženje na mapi. Na opciji rnable expanded minmap features – omogućiti proširene funcije na minimapi izaberite iz padajućeg menija upon pressing Alt – nakon pritiska Alt da bi vam mapa bila što preglednija. Kada pritisnete Alt moći ćete da vidite imena svih vozila i poslednje zabeležene lokacije neprijateljskih vozila. Kada bi vam ova opcija bila stalno upaljena imali bi problem da lepo čitate mapu, pogotovo kada se na jednom mestu nađe veliki broj tenkova. Obavezno kada uđete u borbu povećajte svoju minimapu do kraja pritiskanjem Ctrl i + na vašoj tastaturi. Možda vam to izgleda suviše i govorite kako vam minimapa samo smeta,  ali ako vam se neprijatelj prišunja toliko blizu da vam minimapa smeta da ga vidite, onda ste već gotovi i naredni put obratite više pažnje na vašu minimapu, sigurni smo da ćete primetiti crvenu tačkicu koja vam se približava.

View range indicators on the minmap – Indikator videokruga na minimapi, ako već nisu uključeni sve ih uključite.

Žuta linija predstavlja maksimalni mogući videokrug, vozila koji vaši saveznici primete, a da su u ovom krugu možete i vi da vidite. Sve što je preko toga možete videti samo na minimapi.
Bela linija predstavlja maksimalno vidno polje i iznosi 455 metara, nijedno vozilo ne može da ima veće vidno polje.
Zelena linija predstavlja vaše trenutno vidno polje i može se menjati tokom igre ako imate binokulare, ako vam neko povredi komandira ili vam se ošteti određeni deo opreme.

Sve ostale opcije u borbenom interfejsu možete podesiti kako želite, jer neće mnogo uticati na samu borbu. Lični savet autora je da ako drugi igrači krenu da vas nerviraju da se ne svađate sa njima već da isključite chat – čet u opcijama.

Graphics – Grafika

Grafiku treba namestiti u zavisnosti od preformansa vašeg računara ali postoji dve opcije koje vam uvek trebaju i tri opcije koje vam nikada ne trebaju. Opcije koje uvek treba da su vam podešene na maksimumu su:

 • Draw distance – Daljina iscrtavanja određuje daljinu na kojoj će se stvari iscrtavati (kao što ime govori), stvari kao što su neprijateljska vozila, zato je bitno da vam podešavanje bude na maksimum.
 • Object LOD – Nivo detalja objekata određuje koliko će se objekata pojavljivati i kakog će kvaliteta biti.

Ove dve opcije su jako bitne da bi bili u stanju da uvek vidite svog protivnika na vreme. Ako vam ove opcije nisu podešene na maksimum, neprijatelji kojima jesu će uvek imati malu vremensku prednosti nad vama, možda vam to ne deluje kao mnogo ali u nekim trenucima to je razlika između toga ko će prvi opaliti ili se skloniti u zaklon.

Treba isključiti:

 • Extra effects in sniper mode – Ekstra efekti u snajper režimu, dodatni efekti koji vam mogu samo smetati tokom nišanjenja.
 • Grass in sniper mode – Prikaži travu u snajperskom režimu, ne želite da vam trava smeta dok pokušavate da nišanite preko brežuljka.
 • Motion blur – Efekat zamućenog pokreta zamućuje sliku da bi kretanje bilo realističnije dok vama onemogućava da lepo vidite svoju okolinu.

Cilj ovih podešavanja je da sklonimo što više stvari koje nam mogu smetati tokom nišanjenja ili u prijemu informacija tokom igre.

Ostala podešavanja u grafičkoj kategoriji možete namestiti po svojoj želji ili mogućnosti računara.

Reticle – Nišan

Naredna opcija kojom ćemo se pozabaviti u podešavanjima je Reticle – Nišan, sve opcije možete namestiti po svom nahođenju ali vam savetujemo,  pogotovo novim igračima, da namestite da vam gun marker – marker topa bude sa indikatorom penetracije i da vam aiming – nišani imaju indikatore punjenja. Olakšaće vam igru dok sami ne steknete potrebno znanje da znate  koga, gde i šta možete probiti bez indikatora. Indikator nije najprecizniji alat i često vam se može desiti da neke tačke možete probiti bez obzira što vam indikator govori suprotno. Ne zaboravite da postoje opcije za arcade – arkadni i za sniper – snajperski nišan, skoro su iste opcije samo se moraju podesiti odvojeno.

Zelena boja je znak da će granata probiti oklop

Crvena boja je znak da granata neće probiti oklop

Narandžasta je znak da će granata možda probiti oklop

Marker

Postoje tri vrste markera: enemy – neprijatelski, team – saveznički i destroyed – uništeni.

Cilj nam je da namestimo markere tako da nam što manje smetaju tokom igre, a da nam daju sve potrebne informacije, mi smo to odradili ovako. Za neprijateljske i savezničke markere smo stavili ista podešavanja tj. da nam uvek pokazuju tier – nivo, vehicle model – ime vozila, health indicator – indikator jacine, damage received – primljenu stetu i stavili smo da nam pokazuje HP left/total – HP ostalo/ukupno. Dok smo za uništena vozila sve isključili, jer mrtvi ne treba da imaju veze sa svetom živih.

Battle notifications – Informacije u borbi

Informacije o borbi su podeljena u 3 dela: fire direction indicator – idnikator smera paljbe, battle events – događaji u borbi i log –  istorija.

Kod indikatora smera paljbe stavite da vam je view advanced – prikaz proširen, da vam display in battle all – prikaže sve i od information – informacija vam jednio ne treba dynamic indicators – dinamični indikatori. Sa ovim podešavanjima ćete uvek znati ko vas gađa, relativan pravac odakle vas je gađao, da li se granata odbila ili je prošla, šta je oštetio ako ako je probio oklop, i u tom slučaju koliko je štete naneto. Jedino vam dinamičan indikator nije potreba jer je njegova uloga kozmetička. Zavisno od toga koliko ste HP izgubili on je već ili manji, ne baš preterano korisno.

Kod battle events – događaja u borbi možete sve da uključite, sve informacije su korisne i pojavljaju se malo ispod vašeg nišana tako da vam nikada neće smetati pri samom nišanjenju.

U log – istoriji možete da uključite sve pod summarized damage – zbirna šteta i tokom borbe se te informacije nalaze u donjem levom uglu, odmah pored grafičkog prikaza vašeg tenka. Ikonice vam govore koliko ste štete uzrokovali, blokirali, koliko štete su saveznici načinili kada ste otkrili nekog i ako igrate artiljeriju koliko su štete saveznici uradili dok je protivnik bio stanovan vašim pogotkom. Naš savet je da detailed damage – detaljni prikaz stavite da vam se pojavljuje tek kada pritisnete Alt, jer ćete ga uglavnom koristiti tek kada ste uništeni ili sigurni iza zaklona, tako da ne mora da vam odvlači pažnju tokom borbe. Ako hoćete možete da odojite primljenu štetu i da je stavite da se pojavljuje u gornjem levom uglu vašeg ekrana. To možete uraditi kod opcije position of events – pozicija za događaje gde ćete izabrati received damage at the top – primljena šteta na vrhu umesto all events at the bottom – svi događaji na dnu.

Možete primetiti da podešavanja za zvuk i kontrole smo preskočili pošto njih možete ostaviti tako kako su nameštene ili namestite po svom nahođenju, u svakom slučaju ne utiču mnogo na igru.

Opet ćemo napomenuti da su ova podešavanja namenjena za početnika, pogotovi oko nameštanja nišana, markera i informacija u borbi. Dok grafička podešavanja i podešavanja borbenog interfejsa savetujemo svima da primene, ako to već ne rade.

U sledećem članku ćemo preći preko tipova tenkova, njihovih ciljeva u igri kao i razlika. Ako imate neko pitanje u vezi ovog dela možete nam ga slobodno postaviti ovde, rado ćemo vam odgovoriti.

Related Articles