Novi CS:GO updejt rešava probleme sa granatama

Valve je sinoć izbacio novi updejt za CS:GO, koji se postarao da reši sve probleme, koje su igrači imali sa granatama. Tačnije, od sada, HE granate, Smoke bombe i molotovljevi kotkteli, neće izgledati igračima drugačije u zavosnosti od video podešavanja…