Opšti pravilnik RUR takmičenja

Opšti pravilnik Klan RUR turnira jeste set načela kojih se svaki učesnik turnira koje organizuje Klan RUR mora pridržavati.

Opšti pravilnik predstavlja krovni set pravila nevezanih za igru, oblik i veličinu takmičenja. Pravila za specifična i konkretna takmičenja koja organizuje RUR se sastavljaju i objavljuju nezavisno od ovog dokumenta u vreme kada se specifično takmičenje najavljuje i kao deo te najave.

Učešće na RUR turnirima je na dobrovoljnoj bazi i u skladu sa time niko nije primoran da se na takmičenje prijavi, ali kada se prijavi dužan je da pažljivo pročita i poštuje sva pravila.

Prijave se obavljaju u skladu sa definisanim načinom u okviru najave turnira i onaj ko se prijavljuje dužan je da ispoštuje svaki korak procedure prijave i sve date rokove, u protivnom organizator može da ne prihvati prijavu.

Igrač koji se prijavi za takmičenje dužan je da dobro pročita i zapamti pravila turnira i da se u skladu sa tim pravilima i ponaša, a da bilo kakvu žalbu ulaže isključivo u okvirima pravila turnira. Svaki oblik žalbe/pitanja/prijave mora ići zvaničnim kanalima naglašenim u pravilima tog turnira, kako bi se uvažio.

Igrač koji se dobrovoljno prijavi na takmičenje, dužan je i da na tom takmičenju odigra do kraja sve svoje mečeve sa maksimalnim zalaganjem, čak i ako izgubi šanse za prolaz dalje, radi poštovanja takmičenja, organizatora, protivnika i ostalih takmičara, i pre svega radi sportskog duha i integriteta samog takmičenja, ali i pokazivanja ličnog dostojanstva. Svaki oblik namerne predaje ili nameštanja je najstrože kažnjiv.

Svi učesnici takmičenja, i kao timovi i kao pojedinci, dužni su da se sa poštovanjem i vaspitano odnose prema ostalim učesnicima takmičenja, organizatorima, sponzorima i publici, kako u ličnoj komunikaciji, tako i u razgovoru sa trećim licima ili putem javnih vidova komunikacije.

Kada Klan RUR organizuje turnir u ličnoj izvedbi, za nagrade odgovara RUR i one mogu biti isporučene u periodu od odmah po završetku takmičenja pa do 30 dana posle turnira.

Kada je RUR angažovan od strane trećeg lica da napravi, administrira i sprovede turnir u određenoj igri, za nagrade ne odgovara RUR već treće lice koje je organizator događaja.

Kada je naveden konkretan sponzor događaja koji daruje navedene nagrade, za nagrade odgovara sponzor, a ne RUR kao organizator turnira.

Klan RUR i njihovi administratori će sprovoditi turnire u skladu sa pravilima turnira, ali i u skladu sa pažljivim razmatranjem svake sporne situacije i uzimanja u obzir okolnosti, izjava i svih specifičnosti vezanih za pojedinačne probleme, kako bi se osiguralo da ferplej bude zadovoljen i da onaj ko nije zgrešio ne ispašta.

Naravno, od svih igrača se pored poštovanja pravila očekuje i međusobni ferplej i poštovanje, odnosno da se kad god je to moguće protivnicima izlazi u susret i eventualni problemi rešavaju razgovorom i dogovorom.

Kazne za kršenje ovih ali i konkretnih pravila turnira se definišu nakon što se ustanovi problem i krivica, a na osnovu veličine i težine prestupa, kao i stava prestupnika u toj situaciji, i kazna može biti od male opomene, preko kaznenih poena i diskvalifikacije, pa do isključivanja iz svih daljih takmičenja u organizaciji RUR Esports.

Kazna za vređanje/psovanje/klevetanje organizatora, učesnika takmičenja, sponzora ili publike je momentalno diskvalifikovanje sa takmičenja i zabrana učestvovanja na budućim događajima u organizaciji RUR-a (minimum naredno takmičenje, maksimum doživotno).

Kazna za pretnje fizičkim nasiljem, konkretno fizičko ili psihičko nasilje ka takmičarima i predstavnicima organizatora, sponzora i publike je momentalno diskvalifikovanje sa takmičenja i zabrana učestvovanja na budućim događajima u organizaciji RUR-a (minimum naredno takmičenje, maksimum doživotno). Takođe, odgovorni će biti prijavljeni policiji.

Kazna za pokušaj nameštanja mečeva, namerno nezalaganje ili odustajanje/napuštanje takmičenja u sred njegovog održavanja označava momentalnu diskvalifikaciju i zabranu učešća na daljim RUR takmičenjima u budućnosti (minimum naredno takmičenje, maksimum doživotno).

Kazna za nepoštovanje dogovora, rokova, satnica, kašnjenje i svaki drugi oblik “vremenskih” prekršaja se određuje u zavisnosti od veličine prekršaja, pravila takmičenja, faze takmičenja i specifičnosti same situacije, a po pravilima takmičenja.

Kazne za kršenje specifičnih pravila vezanih za konkretnu igru i konkretno takmičenje se definišu u pravilniku tog turnira.

Prilikom optužbi za bilo kakvo kršenje pravila, takmičari su dužni da uz prijavu kršenja pravila daju i valjane materijalne dokaze (skrinšotovi, video ili audio snimci i slično) koji potkrepljuju njihove tvrdnje, kako bi prijava kršenja pravila bila validna. U protivnim, smatraće se klevetom.

Ukoliko igrači/timovi imaju određene situacije/probleme koji se krše sa pravilima turnira iz razloga koji nisu u njihovoj moći, dužni su da to momentalno prijave administratoru turnira, kako bi se za datu situaciju/problem našlo rešenje.

Administratori turnira zadržavaju pravo da u skladu sa analiziranjem svake specifične sporne situacije i njenih okolnosti kazne preinače u strože ili blaže, ukoliko se pokaže da je tako nešto potrebno.

AUTOR: Nikola “Sawovsky” Savić