StarCraft 2: Najavljene nove balans izmene za Terrana

StarCraft 2: Najavljene nove balans izmene za Terrana

Za oko nedelju dana, odnosno 15. maja, startuje nova StarCraft 2 sezona na laderu, i sa njom nam stiže i nekoliko zanimljivih balans izmena specifično vezanih za Terrane.

Kod Ravena, Auto-Turret je dobio povećanje “cast” dometa sa 1 na 2, pa će sada Ravenima biti lakše da strateški pozicioniraju Auto-Turrete, pogotovo kada rade harassment protivničkih baza. Ranije je ovo nerfovano sa 3 na 1, i pokazalo se kao veoma pogubno, jer ih gotovo niko nije koristio.

Sa druge strane, problematični Anti-Armor Missile će opet popiti nerf, odnosno Damage će mu biti smanjen sa 30 na 15, dok će redukcija armora od -3 ostati ista. Ideja je da se na ovaj način smanji moć AAM u kasnom delu partije, ali da i dalje ostane pouzdano oružje u mid-game. Razmatrano je takođe da se umesto toga uspori kretanje projektila, kako bi igrači mogli da ih kaunteruju, ali se smatralo da bi to proizvelo upravo kontra efekat, oslabilo bi AAM u mid-game, dok bi u late-game imalo ne baš veliki uticaj.

Kako bi se ovo nadomestilo, Viking je dobio direktni buff, u vidu povećanja Healtha sa 125 na 135, što će ih učiniti korisnijim i izdržljivijim u tranzicionom delu partije. Posebno, naglašavaju developeri, protiv AoE efekata kao što su Psionic Storm i Parasitic Bomb.

Na kraju, i Marauder je dobio poboljšanje, i sada će opet imati samo jedan veliki napad, umesto dva mala, odnosno umesto dva puta 5 (10 vs Armored), sada će imati damage 10 (20 vs Armored). Ovo je poboljšanje koje ima uticaj pre svega protiv jedinica sa velikim armorom, jer Damage sada prolazi kroz jednu armor redukciju, umesto kroz dve, i omogućava Terranu da se lakše snađe protiv Ultraliska.

 

 

Related Articles