WoT – Medalja: Heroji Raseiniai

WoT – Medalja: Heroji Raseiniai

Medalja Heroji Raseiniai se dodeljuje igračima koji unište 14 tenkova (ili 21 u Grand battle) tokom jedne partije. Medalja se može dobiti samo u Random bitkama.

 

Imena heroja ovog događaja su ostala nezabeležena, ali je njihovo delo ostalo zapamćeno. Zato ova medalja nosi ime po lokaciji gde se bitka dogodila, Litvansko selo Raseiniai. Gde je, 24 – 25. juna 1941. godine, usamljeni KV zaustavio napredovanje Nemačke Kampfgruppe Raus na 24 sata. Danas se većina istoričara slažu da je tenk bio KV-2, ali ne postoji ni jedan podatak koji potvrđuje tu činjenicu, zato ćemo se mi držati samo oznake KV.

Dana 24. juna, nemački konvoj sa zarobljenim Rusima i ranjenim Nemcima je poslat iz lokalnog generalštaba Kampfgruppe Raus u obližnji grad. Između te dve lokacije je postojao samo jedan put na kome je konvoj naleteo na KV tenk koji je izgledao kao da je tu napušten. KV je otvorio vatru čim je spazio kolonu. Nemci su se povukli i vratili u bazu. Kampfgruppe Raus je očekivala kontranapad i predpostavili su da je to upitanju. Hteli su da obaveste generalštab 6. divizije, ali je KV pokidao telefonske stubove koji su išli duž puta.

Ali KV nije bio deo nikakvog organizovanog kontranapada u tom regionu, što je trebalo Nemcima neko vreme da shvate. Predpostavlja se da je KV bio deo kontranapada koji se dešavao u susednom regionu, ali je iz nekog razloga ostavljen tu. Lokalni seljaci su prijavili da je tenk tu stigao 23. juna, dovezo se do raskrsnice i ostalo tu nepokretan celu noć.

Ne zna se zašto se tenk nije pomerao. Da li je ostao bez goriva, pretrpe kvar na motoru ili je imao naređenja da pokriva put. Možda je komandir, znajući da će u nekom trenutku tenk biti imobilisan izabrao povoljnu poziciju za svoj poslednju borbu. Možemo samo da predpostavljamo šta se desilo i kako je bilo posadi koja je znala da je ovo njihova poslednja bitka.

Dok su Nemci pokušavali da shavte šta se dešava i da kontaktiraju generalštab 6. divizije, konvoj sa gorivom i municijom ne naleteo na tenk. Dvanest kamiona je zapaljeno i sa obe strane puta, van dometa KV, nastala je masovna saobraćajna gužva.

Raus grupi je trebalo zaliha i municij, a i ranjenici su morali biti prevezeni u bolnicu koja se nalazila u obližnjem gradu. Svaki pokušaj da se tenk zaobiđe kroz močvaru je bio bezuspešan. Tenk je morao biti uništen i to što pre.

Nemci su dovukli bateriju od 4 protivtenkovska (AT) topa od 50mm da reši njihov problem. Nemački vojnici su očekivali da će zadatak biti prost i zauzeli su pozicije na lokaciji gde se njihovo dejstvo moglo lako primetiti. Predpostavlja se da sovjetski tenk nije primetio postavljenje topova i njegov top je bio uperen prema selu Raseiniai na koje je pre toga pucao. Prvi top je zapucao i još sedam pogodaka je pratilo. Izgledalo je kao da je sve gotovo, ali je slavlje bilo preuranjeno. Top je posle par minuta počeo da se okreće prema bateriji i otvorio je vatru kada ih je našao. Dva topa su uništena, a drgua dva teško oštećena. Nemci su pokušali da unište tenk sa indirektnom paljbom iz 105mm haubice, ali nisu uspeli da pogode tenk. Uspeli su da uspostave kontakt sa generalštabom i zatražili su teški protivvazdušni 88mm top (AA), koj je jedini imao šansu da probije oklop tenka.

Treba napomenuti da posada nije odmah otvorila vatru na bateriju AT topova zato što su najverovatnije bili ošamućeni od paljbe. Imajte u vidu da mitraljeska vatra na oklopu zvuči kao kada neko maljem udara, a još je gore kada je upitanju top.

Kada je AA stigao otvorio je vatru sa 2000m, ali bez velikog uspeha. Prišli su bliže da bi završili tenk. Krijući se iza uništenih kamiona, prišli su na 700 metara, ali je KV bio spreman i uništio je top iz prvog pucnja.

Tokom noći, Nemci su rešili da postave eksploziv ispod tenka. Prišunjali su se, postavili eksploziv i aktivirali ga. Pre nego što se eksplozija stišala KV je odgovorio mitraljezkom vatrom. Ili nije bilo dovoljno eksploziva ili su inžinjerci bili loši u svom poslu. Jedino vidljivo oštećenje na tenku je bilo na gusenici koja je otpala.

Sledećeg jutra je stiglo još teških AA topova koji su zajedno sa tenkovima napali KV. Tenkovi nisu ni bili u stanju da probiju KV i Nemci su to znali. Cilj tenkova je bio da ometaju KV i time omoguće topovima da se približe i unište KV. KV nije ni pokušavao da gađa tenkove, znao je da se nešto sprema i da bi teško pogodio brze i male Nemačke tenkove. Topovi su se postavili i otvorili su vatru, prva granata je pogodila tenk. KV je probao da okrene top ka novoj pretnji, ali ga je druga granata pogodila i on je stao. Ispalili su još 4 protivtenkovske granate u stranu tenka pre nego što su se usudili da priđu tenku.

Posle pola sata, Nemački vojnici su prišli tenku. Kada su prišli i opkolili tenk primetili su da nijedna granata od 50mm nije probila oklop i da su samo dve granate od 88mm uspele da probiju oklop. Neko je pokucao na oklop tenka i KV je odgovorio pomeranjem kupole. Nemci su počeli panično da se povlače, ali ne pre nego što je neko ubacio granatu kroz jedan od otvora od granata. Eksplozija je pokidala gornji otvor na kupolu. Nemci su prišli opet i našli šest tela u tenku. Hrabrost ovih ljudi ih je toliko pogodila da nisu napustili njihova tela, već su ih zakopali.

Ostaci su, 1965. godine, prebačeni na groblje u Raseiniai. I dalje se ne zna ko je tačno bio u ovom tenku. Na nadgrobnom spomeniku se nalaze imena Yershov P.E, Smirnov V.A, inicijali Sh. N.A. i tri neznana ratnika.

Related Articles